A kert alapítója dr. Csíky Dénes ügyvéd, botanikus aki 1843. július 26-án született Gyergyószentmiklóson. A növénytan rajongójaként vásárolta meg a mai Csíky-kert területét, ahol 1884-ben hozzáfogott fák és cserjék ültetéséhez. A kert 1909-re készült el, ekkor 185 őshonos és tájidegen fának és cserjének adott otthont, ezek jegyzéke viszont nem maradt fenn. Tájidegen fákat is meghonosított a kertben. Később az arborétumot Gyergyószentmiklós városának adományozta, viszont amíg a város ténylegesen megkapta, a park gondoztlan maradt, állapota folyamatosan romlott. Az Országos Társadalomrendező Intézet gondnoksága alatt a park területén tüdőszanatóriumot nyitottak gyermekek számára, a kommunizmus alatt preventórium működött ennek helyén, amely  1980-ban megszűnt. 1980 májusában a Csíky-kertet védett területté nyilvánították. A 80-as években volt néhány próbálkozás a terület föltérképezésére, a fa és cserje fajok azonosítására, de ez nem sikerült teljes mértékben. 2008-ban Gyergyószentmiklós tanácsa 25 évre bérbe adta területet a Babes-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozatának. A Csiky-kertnek az évek folyamán több „gazdája” is volt, különböző intézmények, szervezetek is felvállalták egy időre a gondnokságát, több fejlesztési tervről is szó volt, de ezekből nem sok valósult meg. A város emiatt saját kezelésébe vette vissza az egykor szebb időket is megélt dendrológiai parkot.